Mróz
Aura za oknem skutecznie nas przegoniła.

Utrzymujące się od kilku dni temperatury za naszymi oknami sprawiły, że musimy wstrzymać niektóre z prowadzonych przez nas prac. Mrozy panujące w nocy, jak również utrzymujące się temperatury poniżej zera w ciągu dnia, uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z poprawą stanu technicznego nawierzchni gruntowych, nawet w ramach działań interwencyjnych. Pogoda zmusiła nas także do przerwania robót na sieci oświetlenia ulicznego. Oznacza to, że np. w przypadku uszkodzeń kabli zasilających, opraw, przepalenia punktów świetlnych, będziemy musieli poczekać z naprawą do bardziej sprzyjających warunków pogodowych. Roboty związane z naprawami oświetlenia zawiesiliśmy do 01. marca. Dokonujemy w tej chwili, wyłącznie napraw koniecznych, które służą bezpieczeństwu wszystkich użytkowników infrastruktury drogowej.
Prosimy o zrozumienie sytuacji i przepraszamy za możliwe utrudnienia