ZRID na ul Pijarów
Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe.

Projekty budowlane już zaakceptowaliśmy, a to stanowiło podstawę do przygotowania i złożenia przez wykonawcę wniosku ZRID, czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Wniosek został złożony w Wydziale Administracji Budowlanej. Jednocześnie projektanci pracują nad projektem wykonawczym, tak, aby natychmiast po uzyskaniu decyzji ZRID przystąpić do prac budowlanych. Dla tempa rozpoczęcia realizacji inwestycji istotne jest, że wniosek o ZRID został złożony z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności,. Oznacza to, że na ulicy, która ma zostać wykonana w formule: „projektuj i zbuduj", natychmiast po uzyskaniu ZRID'u będzie można rozpocząć roboty budowlane.
Po zakończeniu prac, odcinek ul. Pijarów od ulicy Nakielskiej do szkoły będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Po obu stronach przebudowanej ulicy zostaną wykonane chodniki. Na wysokości budynku placówki edukacyjnej powstanie parking, który będzie obsługiwał szkołę. Na odcinku położonym na skarpie, zostanie wybudowana pieszojezdnia ze zjazdami i dojściami do posesji. Zakończenie prac jest zaplanowane na połowę roku. Koszt przedsięwzięcia, to 2,5 mln zł. Po zakończeniu, inwestycja zostanie objęta na wykonane roboty 8 letnią gwarancją.