BRA
... w ramach funkcjonowania Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w okresie od 2015 do 2017 roku.

System tworzyło 37 samoobsługowych wypożyczalni. Stacje były rozlokowane w centrum miasta oraz sąsiadujących z centrum osiedlach. W stacjach było 15 miejsc przeznaczonych do zaparkowania rowerów. Łącznie do dyspozycji wypożyczających było 395 rowerów. Stacje działały przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz święta z wyłączeniem czasu zimowego od początku grudnia do końca lutego.

Trochę historii:

Wypożyczalnia rowerów miejskich została uruchomiona 01 kwietnia 2015 roku i obejmowała 31 stacji rowerowych i 341 rowerów. Krótko po tym, okazało się, że system cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem mieszkańców. Oczekiwania znacząco przerosły dane szacunkowe przygotowane przez operatora, jak również ZDMiKP. W związku z tym, już w sierpniu 2015 roku do istniejących już 31 stacji BRA zostało włączonych, kolejnych 5, nowych (4 w ramach zamówienia uzupełniającego i 1 komercyjna przy współudziale firmy Atos, światowego lidera branży usług cyfrowych). W stacjach znalazło się dodatkowo 48 rowerów. Tego samego roku w listopadzie 2015 roku uruchomiona została kolejna stacja komercyjna przy współudziale finansowym IKEA i dla użytkowników zostało udostępnionych kolejnych 6, nowych rowerów.
Wiosną 2016 roku przeniesiono jedną stację rowerową sytemu BRA. Stacja nr 28 Fordońska / Wyścigowa z dotychczasowej lokalizacji przeniesiona została na nową przy ul. Kamiennej, przy Węźle Wschodnim (nowo utworzony węzeł przesiadkowy).

Liczby i czasy wypożyczeń rowerów w systemie BRA:
Łącznie w trzech sezonach 2015 – 2017 dokonano 1 318 384 wypożyczeń (w 2015 roku – 585 395, w 2016 roku – 419 258 i w 2017 roku – 313 731). Z roweru korzystało ponad 40 tys. zarejestrowanych użytkowników. W przeważającej części wypożyczeń, realizowane były podróże do 20 min. Stanowiły one 87% ogólnej liczby wypożyczeń.

Statystyka wypożyczeń:

  • Plac Wolności – użytkownicy dokonali 137 657 operacji (na co składa się 67 480 wypożyczeń i 70 177 zwrotów),
  • Dworzec PKP – użytkownicy dokonali 115 457 operacji (58 394 wypożyczeń i 57 063 zwrotów),
  • Plac Teatralny – użytkownicy dokonali 113 410 operacji (55 708 wypożyczeń i 57 702 zwroty),
  • Rondo Grunwaldzkie – użytkownicy dokonali 111 828 operacji (54 999 wypożyczeń i 56 829 zwrotów),
  • Dworzec PKS – użytkownicy dokonali 110 623 operacji (53 017 wypożyczeń i 57 606 zwrotów),
  • Aleje Mickiewicza – użytkownicy dokonali 110 234 operacje (55 141 wypożyczenia i 55 093 zwroty).

Dni i czasy wypożyczeń:
Najwięcej wypożyczeń realizowanych było w czwartki, a najpopularniejsze godziny wypożyczeń w dni powszednie, to godziny: od 15:00 do 17:00. W weekendy godziny pomiędzy 17:00, a 19:00.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny w latach 2018-2020:
Obowiązująca umowa na system rowerów publicznych w latach 2015 – 2017 obowiązywała do końca listopada 2017 roku. Kontynuacja systemu i jego rozbudowa wymagała przeprowadzenia nowej procedury przetargowej. W systemie na lata 2018-2020 zaplanowaliśmy uruchomienie 51 stacji w ramach podstawowego zakresu zamówienia oraz 25 dodatkowych stacji w ramach opcji.