Cieszkowskiego po remoncie
W poniedziałek 11. grudnia dla ruchu została otwarta ulica Cieszkowskiego.


Remont ulicy kosztował 2,5 mln zł. W ramach prac została przebudowana infrastruktura podziemna. Przełożone zostały dziesiątki metrów rur oraz kabli. Wykonano nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Materiały, którymi wykończono całość, nawiązują swoim klimatem do stylu z początku XX wieku. Chodniki zostały wykonane z płyt kamiennych i otoczone opaskami z szarego granitu i bazaltu. Jezdnia została wykonana z czerwonego granitu. Konstrukcja została wzmocniona specjalnymi żywicami utwardzającymi. W ramach prac zostały odnowione słupy oświetlenia ulicznego. Latarnie utrzymane są w stylu bydgoskich pastorałów. Dodatkowo na słupach zostały powieszone kwietniki. Na chodnikach pojawiły się ławki, kosze i stojaki na rowery. Na ulicę powrócił ruch aut na tych samych zasadach, co przed remontem. Jedynie autobusy omijają odermontowaną nawierzchnię jezdni jadąc ulicą Pomorską do ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich, po czym skręcają w ulicę Gdańską.

Mała architektura Cieszkowskiego