Prace drogowe
Prowadzimy prace w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic: Nowodworska- Ugory-Leszczyńskiego-Orla-Na wzgórze Dąbrowskiego-Podgórna".


Celem robót jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na opisywanym skrzyżowaniu. Trwają prace na chodnikach. W ich ramach układane są płyty kierunkowe tzw. ryflowane, których zadaniem jest ułatwienie bezpiecznego dojścia do przejść dla pieszych osobom z dysfunkcją wzroku. W bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni układamy płytki bąbelkowe, takie same, jak na skraju peronów tramwajowych, które sygnalizują dojście do krawędzi przejścia i zatrzymanie pieszego w bezpiecznej odległości od jezdni. Zarówno jedne, jak i drugie płytki utrzymane są w tonacji żółtej, ponieważ wspominany kolor, jako kontrastowy jest najbardziej widoczny dla osób z osłabionym wzrokiem. Przy okazji prowadzonych robót w obrębie skrzyżowania wymieniliśmy także nawierzchnię chodników. Bitum zastąpiliśmy estetyczną kostką betonową. Przeprowadziliśmy również remont nawierzchni jezdni. Po zakończeniu robót nawierzchniowych ustawimy nowe oznakowanie, które zmieni zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic: Nowodworska-Ugory-Leszczyńskiego-Orla-Na wzgórze Dąbrowskiego-Podgórna. Warto dodać, że przejścia dla pieszych uzupełnimy o tzw. znaki aktywne, czyli takie, które pulsują światłem ostrzegawczym sygnalizując kierowcą konieczność zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych. Wszystkie roboty powinny zostać zakończone do 14.12.2017r.