Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Przez 24 godziny na dobę, cały rok w dni wolne i święta Utrzymanie na pierwszej linii.

To właśnie pod numerami telefonów: (52) 582 27 14 lub 15 przyjmujemy od kilku do kilkudziesięciu zgłoszeń dziennie. Telefon praktycznie nie milknie po intensywnych porywach wiatru, opadach deszczu, czy śniegu. Odbieramy zgłoszenia z prośbą o wypompowanie wody, czy odśnieżenie. Posypanie ulicy lub chodnika solą. Mieszkańcy zgłaszają wszelkiego rodzaju uszkodzenia, nawet te, których nie możemy usunąć, ponieważ dotyczą obszarów znajdujących się poza naszą własnością. Do tego dochodzą interwencje na uliczkach gruntowych, a w ich ramach wykonanie tzw. profilowania – równania nawierzchni. Dyżurny w wydziale Utrzymania, jako pierwszy dowiaduje się o wszystkich problemach pieszych i zmotoryzowanych. Rowerzystów i rolkarzy. Wszelkiego rodzaju pęknięciach, zapadnięciach, wykruszeniach w nawierzchni. Robotach prowadzonych przez gestorów sieci, gdy ci rozbierają nam jezdnię, czy chodnik. Każde zgłoszenie jest zapisywane i trafia do grafiku wykonania. Tematy są podzielone na te, w których wymagane jest natychmiastowe wysłanie ludzi i sprzętu i te, które są realizowane systematycznie i logistycznie w danym kwartale miasta.
Natychmiastowe, to przypadki zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Zapadnięcia jezdni, chodnika, uszkodzenia infrastruktury drogowej na skutek wypadku, jak przewrócone znaki, słupy oświetlenia ulicznego, połamane i leżące na jezdni konary drzew. Zgłaszane przez służby wykruszenia mogące spowodować uszkodzenie auta. Zimą śliskie nawierzchnie, a w czasie ulew niebezpieczne zalania.
Druga grupa to naprawy. W przywołanym przypadku zbieramy od kilku do kilkunastu zgłoszeń i wysyłamy ekipy remontowe w dany rejon miasta, a te dokonują napraw we wszystkich wskazanych miejscach. Kolejnego dnia - nowa lokalizacja, a w niej, ekipy przeprowadzają naprawy we wszystkich zgłoszonych punktach na danym obszarze. Jednak w obu przypadkach nie możemy być jednocześnie w tym samym miejscu i czasie, czyli chwilę po zgłoszeniu. Zawsze prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na przyjazd. Prace, które prowadzimy w terenie są czasochłonne. Nie da się ich wykonać w ciągu kilku minut. Wypompowanie wody, czy sprzątnięcie zniszczonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – chwilę trwa.
W zakresie monitorowania ścieżek rowerowych jesteśmy w skali kraju niekwestionowanymi pionierami. Jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziliśmy przeglądy z pozycji rowerzysty, a nie pieszego. Dzięki temu nie tylko zmieniła się perspektywa, z której dokonujemy przeglądów, ale przede wszystkim liczba kilometrów, sprawdzanych ścieżek.
Współpracujemy także z służbami mundurowymi. Nasze wygrodzenia zabezpieczają liczne imprezy masowe, miejskie, kulturalne i sportowe. Ze strażakami usuwamy z jezdni pozostałości aut po kolizjach drogowych.
Czasami można odnieść wrażenie, że zgrany zespół pasjonatów z Utrzymania stanowi swoistą, pierwszą „jednostką", która odbiera niepokojące mieszkańców sygnały. Otrzymujemy telefony o migracji gryzoni na bydgoskich ulicach wraz z sugestią, w których miejscach mamy ustawić łapki. Słyszymy prośby o skoszenie trawnika, czy wycięcie drzewa. Sprzątnięcie z jezdni potrąconego przez auto zwierzaka. Odbieramy telefony z informacją o walących się budynkach, czy zamkniętych toaletach miejskich. Niestety, wielu z wymienionych próśb nie możemy spełnić, ponieważ znajdują się całkowicie poza zakresem możliwości ich zrealizowania przez nasze Obwody Drogowe. W przypadkach, w których nie możemy pomóc, przekazujemy informacje dalej do stosownych jednostek.
Przyjmujemy także na siebie rolę „ratowników" kluczyków do samochodu, które dosyć często wpadają przez kratkę ściekową do kanalizacji deszczowej. Oczywiście, że pomagamy, ale gorąco apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wyciągania kluczyków z kieszeni, czy torebki, ponieważ o przykry wypadek, nie trudno i klucze niepostrzeżenie wpadają z pluskiem do studni kanalizacyjnej. Wyciągnięcie, przyspaża wielu kłopotów, a i kierowcy później nie jest miło wziąć kluczyki do dłoni.
Mimo upływu lat w „Służbie Drogowej" i stałych elementów dnia, każdy jest inny, ciekawy, zaskakujący. Poza wykonywaniem codziennych robót drogowych ogromną satysfakcję przynoszą chwile, w których możemy pomoc. Tradycyjnie, zatem w przypadku zgłoszeń dotyczących jezdni, chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (52) 582 27 14 lub z końcówką 15.