Remonty nawierzchni 2017
Powoli pogoda zamyka nam sezon remontów w 2017 roku. Warto, zatem podsumować dobiegające do końca prace, które wykonaliśmy w bieżącym roku. W 2017 roku ekipy remontowe można było spotkać podczas pracy na 17 drogach oraz 48 chodnikach. W ramach remontów, nowe nawierzchnie ułożyliśmy na powierzchni przekraczającej 76 tysięcy 689 metrów kwadratowych.


Nowe jezdnie zostały ułożone m.in. na ulicy Romanowskiej, Szpitalnej, Dziatkiewicza, Pod Skarpą, czy Zamczysko. Na prace wydaliśmy blisko 12 mln złotych. Część ulic nie tylko uzyskała nową nawierzchnię, ale również podbudowę pod drogą, jak np. ulica Bałtycka. Na wszystkie mamy gwarancję wykonawcy sięgającą od pięciu do ośmiu lat. Oznacza to, że jeżeli w podanym okresie dojdzie do jakichkolwiek usterek, wykonawca poprawi roboty w ramach udzielonej gwarancji.
Poza dużymi remontami, przeprowadzaliśmy i w dalszym ciągu przeprowadzamy naprawy bieżące w miejscach, które wskazują służby drogowe oraz mieszkańcy. W ramach tzw. bieżącego utrzymania ulic, wykonaliśmy wypełnienia wykruszeń oraz spękań na powierzchni 25 tysięcy 645 metrów kwadratowych. W tym przypadku wykonawcy również udzielają nam gwarancji na przeprowadzane prace. Warto również dodać, że w ciągu sezonu remontowego naprawy wykonywane są „masą na gorąco", czyli uszkodzenie nawierzchni jest wycinane, czyszczone, jeżeli wymaga tego uszkodzenie, uzupełnianie podbudową, a następnie jest układana nowa nawierzchnia, po czym wykonuje się uszczelnienie pomiędzy naprawionym fragmentem jezdni, a pozostałą jej częścią. Uszczelnienie zapobiega wnikaniu wody w naprawiony fragment i dalszej degradacji nawierzchni. Zimą również wykonywane są naprawy z tą różnicą, że przeprowadzane są na „zimno". Wynika to stąd, że firmy prowadzą remonty maszyn i nie produkują masy bitumicznej na gorąco. Wykruszenia wypełniane są „zimną masą", bez obróbki, aż do momentu, w którym można wykonać naprawę masą na gorąco. Warto w tym miejscu dodać, że materiał, wcześniej użyty do naprawy można ponownie wykorzystać dodając do niego specjalne „polepszacze", dzięki, którym uzyskuje się w pełni wartościową masę.
Oczywiście nie zabrakło też ekip remontowych na bydgoskich chodnikach. W sumie można było je zobaczyć w 48 miejscach. Przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy 10 tysięcy metrów kwadratowych szlaków przeznaczonych dla pieszych. Tylko same przebudowy pochłonęły 1,5 mln złotych. Do liczb należy także dodać profilowanie, czyli równanie dróg gruntowych, o którym pisaliśmy w tym miejscu: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/drogi-miejskie/rownanie-drog-gruntowych
Przygotowani nie tylko, jak każdego roku - czekamy na nadejście zimy, ale przede wszystkim na nowy sezon inwestycyjny, który z pewnością będzie jeszcze bardziej udany niż ten, który powoli mija.