Zmiany na Szwederowie
Do końca tego roku wprowadzimy zmianę w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Nowodworska - Ugory – Leszczyńskiego – Orla – Na Wzgórze Dąbrowskiego – Podgórna, dając pierwszeństwo przejazdu autobusom.

Wprowadzimy pierwszeństwo w ciągu ulic Ugory – Orla zgodnie z przejazdami autobusów komunikacji publicznej. Wyznaczymy również nowe przejście dla pieszych na ulicy Podgórnej. Przejścia dla bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku zostaną wyposażone w płyty ryflowane oraz bąbelkowe . Przed przejściami zamontujemy elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka" z pulsującym światłem białym. Na ulicach Orlej i Ugory ustawimy tzw. "znaki aktywne" – „D-6" przejście dla pieszych. Znaki będą wyposażone w stroboskopowe, pomarańczowe światło pulsujące, skłaniające kierowców do zachowania szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych. Tego typu znaki w tym roku zainstalowaliśmy m.in. na ulicy Nakielskiej.