Gazociąg Glinki
Z przykrością informujemy, że mimo wszelkich starań, musiał ulec korekcie wstępnie zadeklarowany przez Wykonawcę termin oddania do użytku przebudowywanej ulicy Glinki na odcinku od ulicy Boy'a-Żeleńskiego do ulicy Magnuszewskiej.

Niestety głównym powodem korekty terminu są czynniki całkowicie niezależne od nas oraz Wykonawcy firmy Kobylarnia. Podczas robót gruntowych okazało się, że instalacje podziemne m.in. rury i kable, znajdowały się w innych miejscach niż wskazywały to mapy mające kilkadziesiąt lat.
Zasadniczym problemem stał się przebieg gazociągu, który jest ułożony w linii budowanej jezdni. W związku z tym, musi zostać wykonany nowy projekt dla stu metrów gazociągu, a następnie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń jego przebudowa, poza zakres budowanej drogi. Prace projektowe i przygotowanie do przebudowy są już w toku.
Dodatkowym utrudnieniem, którego przed dokonaniem odkrywek nie udało się ujawnić, są warunki gruntowe. Budowa drogi jest realizowana na gruntach o słabym zagęszczeniu. W miejscach nasypów pochodzących z czasu budowy osiedla. Wykonawca, zatem jest zmuszony pogłębiać wykopy pod budowę drogi i zwiększać grubość stabilizacji gruntu cementem. Opisane roboty są bardzo praco i czasochłonne, a to również nie pozostaje bez wpływu na korektę terminu.
Szacujemy, że wszystkie roboty na ulicy Glinki na odcinku od ulicy Boy'a Żeleńskiego do ulicy Magnuszewskiej powinny zostać zakończone w pierwszej połowie IV kwartału.
Za wszelkie utrudnienia Państwa bardzo serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że wraz z Firmą Kobylarnia – wykonawcą budowy oraz inżynierem kontraktu z firmy INKO dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć dla Państwa trudy budowy.