BUSPAS
Jednym z elementów, który umożliwia realizację naszych planów w zakresie podnoszenia, jakości korzystania z komunikacji w mieście jest budowa kolejnych buspasów. W nadchodzącym czasie na ich realizację wydamy prawie 30 mln. złotych.

W ciągu dwóch lat wybudujemy nowe buspasy na kilku ulicach. Jednym z nich będzie ten na ul. Kolbego. Buspas na ul. Kolbego zdecydowanie ułatwi i przyspieszy wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. W projekcie przewidzieliśmy gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni od ul. Kormoranów do ul. Grunwaldzkiej. Na całym odcinku wybudujemy dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. W planach do realizacji znalazły się również korekta geometrii łuków, przebudowa skrzyżowań oraz budowa chodników i dróg dla rowerów. Powstaną również miejsca parkingowe oraz zatoki autobusowe. Buspasy powstaną także na ul. Gdańskiej od wiaduktu nad torami do pętli autobusowej w Myślęcinku.
Trwają prace projektowe niezbędne do budowy buspasa na Wałach Jagiellońskich od Nowego do Zbożowego Rynku. Wszystkie zadania trafiły do realizacji w oparciu o środki unijne na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Rozbudowa ulic Kujawskiej oraz Grunwaldzkiej również przewiduje budowę buspasów. Do części z wymienionych projektów trwa wybór wykonawców, którzy zrealizują zadania. Jednocześnie na stołach do projektowania znajdują się plany rozbudowy ul. Nakielskiej, która na odcinku od ulicy Łochowskiej do wiaduktu kolejowego ma zostać rozbudowana o pas przeznaczony dla autobusów. Obecnie prowadzimy rozmowy z mieszkańcami na temat naszych propozycji. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/4325-rozmawiamy-o-nakielskiej