Cieszkowskiego wrzesień
Remont prowadzony jest na całej długości ulicy. Wcześniej zostały ustawione granitowe krawężniki, a teraz układana jest jezdnia z czerwonego kamienia granitowego.

Jakiś czas temu gestorzy sieci zakończyli swoje prace przy przebudowach urządzeń, które znajdują się pod powierzchnią chodnika oraz jezdni. Zakończenie prac przy sieciach pozwoliło wykonawcy przebudowy na ustawianie brakujących krawężników na fragmencie ulicy Cieszkowskiego od strony skrzyżowania z ulicą Gdańską. Prace trwają i jeszcze w tym tygodniu zostanie wykonana podbudowa jezdni, a na niej ułożona nawierzchnia z kamienia.
W tej chwili są opracowywane świetliki do piwnic. Sfinalizowanie robót umożliwi kontynuowanie robót przy budowie chodników. Jeszcze w tym tygodniu wykonawca zaplanował montaż wpustów ulicznych. Całość uwieńczy oświetlenie utrzymane w stylu oraz mała architektura.
Przypominamy, że ulica na czas prowadzenia prac jest całkowicie zamknięta dla ruchu aut. Objazdy prowadzą ulicą Pomorską do ulicy Śniadeckich, a następnie do ulicy Gdańskiej. Ulicą od początku remontu mogą się poruszać jedynie piesi. Zakończenie remontu zostało zaplanowane na październik, koszt wszystkich prac, to ponad 2,5 mln. złotych i pochodzi całkowicie z budżetu miasta.