Mikro progi Nakielska
Kontynuujemy działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych na ulicy Nakielskiej. Wykonaliśmy tzw. mikro progi zwalniające przed przejściami dla pieszych przy szkołach.


Pierwsze progi wykonaliśmy na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej z ulicą Pijarów przed przejściem dla pieszych, z którego przede wszystkim korzystają dzieci chodzące do szkoły przy ulicy Pijarów. Drugą serię progów ułożyliśmy kilkaset metrów dalej, jadąc w kierunku ulicy Łochowskiej również przed szkołą.
Wcześniej odnowiliśmy tzw. zebry, wykonaliśmy piktogramy – znaki na jezdni, informujące o zbliżaniu się kierowców do przejścia dla pieszych i tym samym mobilizujące do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności. Pisaliśmy o tym 19.07.: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/4186-bezpieczniej-na-ulicy-nakielskiej-i-nie-tylko
Mikro progi, to kolejny element uspokojenia ruchu na ulicy Nakielskiej. W minionych latach na przejściach dla pieszych przy szkołach zainstalowaliśmy sygnalizacje świetlne tzw. wzbudzane, czyli działające po naciśnięciu przycisku znajdującego się na słupie sygnalizatora. Wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 40km/h. Na przejściach dla pieszych za skrzyżowaniem ulicy Nakielskiej z ulicą Bronikowskiego w kierunku zachodnim na najszerszych fragmentach jezdni wykonaliśmy azyle bezpieczeństwa, tak, żeby piesi całą szerokość jezdni mogli bezpiecznie pokonywać w dwóch etapach, korzystając z azyli.
Jadąc w kierunku do miasta na odcinku ulicy Nakielskiej od skrzyżowania z ulicą Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego, ustawiliśmy tzw. znaki aktywne z pulsującym światłem ostrzegawczym o zbliżaniu się kierowcy do przejścia. Dodatkowo przed zebrami zamontowaliśmy światła odblaskowe w jezdni. Wszystko po to, żeby piesi czuli się bezpiecznie, a kierowcy byli „atakowani", jak największą liczbą bodźców w celu zachowania szczególnej ostrożności.