Zatoka Sułkowskiego
Trwają letnie remonty na wielu bydgoskich ulicach.


Na ulicy Sułkowskiego dojrzewa podbudowa w zatoce autobusowej, ustawiane są nowe krawężniki, które są zaniżane przed przejściami dla pieszych, tak żeby ułatwić pokonywanie jezdni osobom korzystającym z wózków. Na wymianę czeka nawierzchnia, a wpusty do regulacji.
Wykonawca do odbioru po remoncie zgłosił nam ulicę Wojska Polskiego oraz Dziatkiewicza. Trwają ostanie prace przy remoncie ulicy Szpitalnej. Do wykonania zostały regulacje wpustów i ułożenie ostatniej warstwy bitumu.
Na Bałtyckiej wykonawca korzysta z bezdeszczowych dni i kontynuuje prace brukarskie, jak również prowadzi roboty przy wykonaniu podbudowy tłuczniowej pod nową nawierzchnię asfaltową. Wymienił już cześć podbudowy na gruntach niestabilnych.
Nową nawierzchnią może się już pochwalić ulica Smukalska. Do wykoania pozostały jeszcze roboty ziemne przy poboczach.
Na Zamczysku – Pod Skarpą wycięto „kolizyjne" drzewa i ustawiane są tzw. oporniki.
Trwają również prace przy budowie ulicy Cieszkowskiego. Akceptację uzyskały kamienie, z których zostaną wykonane nawierzchnie chodników oraz jezdni. Rozpoczęły się prace przy krawężnikowaniu. Roboty ziemne zakończyli gestorzy sieci, którzy wykorzystali fakt odsłonięcia infrastruktury podziemnej. Dokonali remontów, napraw, przygotowali podejścia do nowych przyłączy.
Nasilenie prac w okresie wakacji wynika ze zmniejszonego w czasie letnim ruchu zarówno na bydgoskich ulicach, jak również w komunikacji miejskiej. W sumie to ponad 30% mniej samochodów na jezdniach i podobnie w komunikacji miejskiej. Staramy się zatem wakacyjny czas wykorzystać jak najskuteczniej.