Remont Bałtyckiej 1
Trwa remont ulicy Bałtyckiej na odcinku od ulicy M. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania ulic Kołobrzeskiej i Bartosza Głowackiego.


Ekipy remontowe do tej pory wykorytowały, czyli wykonały wykop pod ułożenie nowej podbudowy dla jezdni. W tracie ustawiania są krawężniki oraz układane chodniki. Chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicami Połczyńską i Braniewską w przeważającej części został już ułożony. Podobnie w przypadku chodnika po zachodniej stronie Bałtyckiej na odcinku od skrzyżowania ulic Połczyńska – Braniewska w kierunku do skrzyżowania Kołobrzeska – Bartosza Głowackiego. W tej chwili z przerwami, ze względu na padający deszcz, prowadzone są roboty przy układaniu podbudowy pod jezdnię. W celu uzyskania tzw. prawidłowego zagęszczenia, dokończenie prac przy podbudowie będzie musiało poczekać na lepszą pogodę, żeby wyschnąć, następnie będą kontynuowane roboty. Mimo pogody roboty są prowadzone bez przerwy na całym remontowanym odcinku. Zmieniane są fronty prac w zależności od aury, tak żeby całość została wykonana zgodnie z zasadami budowy dróg.
Finalnie, Bałtycka będzie z nową nawierzchnią chodników oraz jezdni jeszcze przed końcem wakacji. Nowe będzie również odwodnienie ulicy oraz zatoka autobusowa. Koszt remontu to prawie 1,4 mln. złotych.

Remont Bałtyckiej 2