Piktogramy na Nakielskiej
Podczas tegorocznego odnawiania oznakowania poziomego wykonaliśmy m.in. na ulicy Nakielskiej tzw. piktogramy – wtapiane w nawierzchnię jezdni znaki, które dodatkowo skupiają uwagę kierowców przed przejściami dla pieszych.


Przypomnijmy, że w tym roku na ulicy Nakielskiej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych na przejściach, zainstalowaliśmy w nawierzchni jezdni przed przejściami pulsujące białym światłem tzw. „kocie oczka". Dodatkowo pionowe „znaki aktywne" - pulsujące światła stroboskopowe, które pomarańczowym sygnałem ostrzegają kierowców, że zbliżają się do przejścia dla pieszych i powinni zachować szczególną ostrożność mimo to, że wcześniej ograniczyliśmy prędkość na całej długości ulicy Nakielskiej do 40 kilometrów na godzinę.
Nie tylko na ulicy Nakielskiej wykonaliśmy znaki poziome ostrzegające i mobilizujące kierowców do większej uwagi przed przejściami dla pieszych. Odnowiliśmy także oznakowanie na ulicy Jagiellońskiej na wysokości Pałacu Młodzieży, wykonaliśmy oznakowania na ulicy Łochowskiej na wysokości ogródków działkowych. Tutaj również zainstalowaliśmy pulsujące światła ostrzegawcze, takie same, jak na ulicy Nakielskiej. Oznakowanie na jezdni wykonaliśmy również na ulicy Grudziądzkiej przed przejściem dla pieszych na wysokości ulicy Podgórnej. Kolorowe znaki poziome ostrzegają kierowców na ulicy Ogińskiego przy bibliotece, Nad Torem, Fordońskiej, Hetmańskiej.
Do tej pory wykonaliśmy trzydzieści piktogramów. Lokalizacje zostały wybrane podczas naszego spotkania z policjantami i strażnikami miejskimi, którzy wskazali miejsca wymagające dodatkowej ochrony pieszych na przejściach. Koszt jednego piktogramu wtapianego w nawierzchnię jedni to 525 PLN.