Utrudnienia w ruchu
ETAP 1 rozpocznie się 17 lipca

Prace drogowe będą prowadzone na ulicy ZAMCZYSKO na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pod Skarpą do ulicy Bystrzyckiej. Odcinek ulicy będzie całkowicie nieprzejezdny dla ruchu kołowego, rowerzystów oraz ruchu pieszego.

Ruch na relacji Fordon – Osielsko odbywać się będzie dwukierunkowo – skrzyżowanie ulic Pod Skarpą – Zamczysko będzie przejezdne. Obsługa ulicy Zamczysko i ulic przyległych odbywać się będzie wyłącznie od strony ulicy Armii Krajowej.  

Planowany termin zakończenia prac:

to 25 dni od momentu rozpoczęcia prac drogowych etapu 1

Zamczysko 1

ETAP 2

Prace drogowe będą prowadzone na ulicy POD SKARPĄ na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jasiniecką do ulicy Zamczysko. Odcinek remontowanej ulicy będzie całkowicie nieprzejezdny dla ruchu kołowego, rowerzystów i ruchu pieszego.

Ruch na relacji ul. Zamczysko – Osielsko odbywać się będzie dwukierunkowo – skrzyżowanie ulic Pod Skarpą – Zamczysko będzie przejezdne. Obsługa ulicy Pod Skarpą i ulic przyległych odbywać się będzie wyłącznie od strony ulicy Twardzickiego, Korfantego, Akademickiej.

Planowany termin zakończenia prac:

ok. 25 dni od momentu rozpoczęcia prac drogowych etapu 2

Zamczysko 2