Wizualizacja Cieszkowskiego
W poniedziałek, 22 maja, otworzyliśmy oferty złożone w przetargu na przebudowę ul. Cieszkowskiego.


Oferty złożyło pięć firm.

  1. Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Katowice – 2.487.243 zł brutto, okres wykonania 90 dni, gwarancja na 8 lat.
  2. BETPOL SA Bydgoszcz – 2.658.237 zł brutto, okres wykonania 100 dni, gwarancja na 8 lat.
  3. PRASBET Sp. jawna Grudziądz – 2.677.882 zł brutto, okres wykonania 90 dni, gwarancja na 8 lat.
  4. BUDIMEX Warszawa – 2.766.712 zł brutto, okres wykonania 90 dni, gwarancja na 8 lat.
  5. AFFABRE Bydgoszcz – 2.610.508 zł brutto, okres wykonania 120 dni, gwarancja na 8 lat.

Teraz przed nami sprawdzenie poprawności złozonych ofert i wybór wykonawcy prac na ulicy Cieszkowskiego. Na wybór wykonawcy będą miały wpływ: cena, gwarancja i termin wykonania zamówienia. Podpisanie umowy planujemy na czerwiec. Rozpoczęcie prac od lipca, a zakończenia na przełom października i listopada br.
Projekt rewitalizacji ulicy został opracowany w 2015 roku. Poprzedziły go między innymi rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego. Rewitalizacja zakłada odtworzenie jej historycznego charakteru. Materiały wykończeniowe będą nawiązywały do stylistyki z początku XX wieku. Chodniki zostaną wykonane z płyt kamiennych, otoczonych opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Jezdnia zostanie wykonana z czerwonej kostki kamiennej. Całość ozdobi stylowe oświetlenie, na którym zostaną podwieszone kwietniki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, po rewitalizacji ulicy powstanie miejsca do parkowania zostaną wyznaczone tylko po południowej stronie ulicy. Po stronie północnej – nasłonecznionej zostanie wykonany chodnik o szerokości czterech metrów. Po rewitalizacji organizacja ruchu pozostanie bez zmian. Ulica nadal będzie jednokierunkowa. Auta pojadą od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej.