Rozbudowa Grunwaldzkiej
Dzisiaj 16.05. punktualnie o godzinie 14:00 otworzyliśmy oferty na budowę ulicy Grunwaldzkiej.

Oferty złożyło siedem firm:
1. Konsorcjum PORR Polska Infrastructure SA - lider - 77.354.738 zł
2. Konsorcjum Eurovia Polska - lider - 81.755.874 zł
3. Polaqua Sp. z o.o. - 85.581.524 zł
4. Konsorcjum Trakcja PRKiI SA - lider - 77.827.974 zł
5. Budimex SA - 75.836.942 zł
6. Skanska SA - 82.828.282 zł
7. Strabag Sp. z o.o. - 90.861.980 zł
Teraz przed komisją dokładna analiza złożonych ofert. Sprawdzenie ich poprawności. Analiza pod kątem tzw. omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, co najważniejsze niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Sprawdzenie podpisów złożonych pod ofertami, czy złożyły je osoby uprawnione do reprezentowania danego wykonawcy. Analiza ofert pod kątem rażąco niskiej ceny w stosunku do średniej ceny ofert lub do wartości zamówienia. Prace potrwają kilka tygodni. Same kosztorysy ofertowe zawierają ponad tysiąc pozycji do tego należy dodać ich opisy. Później czas na składanie wyjaśnień. Szacujemy, że wyłonimy wykonawcę w ciągu kilku tygodni.
Wcześniej ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji dla miasta, zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Finalnie wyłoniliśmy siedem podmiotów o największym doświadczeniu i zapleczu technicznym. Firmy zostały zaproszone do złożenia ofert.
Przypomnijmy w lutym tego roku została podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej z funduszy europejskich. Warta ponad 150 mln. inwestycja uzyskała dofinansowanie na poziomie 113 mln. złotych. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej obok budowy linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej, jak również budowy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej jest największym miejskim przedsięwzięciem, które będzie realizowane w najbliższych latach. Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku ulicy. Dodatkowo na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Flisackiej w kierunku centrum miasta powstanie trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej. Konieczna będzie również przebudowa wszystkich skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na drugą połowę roku 2019.