Wizualizacja Cieszkowskiego
Ulica już wkrótce będzie miała nową nawierzchnię z kostki kamiennej, chodniki i stylowe oświetlenie, na którym zostaną podwieszone kwietniki. Prace potrwają około cztery miesiące.


Rewitalizacja ulicy zakłada odtworzenie jej historycznego charakteru. Materiały wykończeniowe będą nawiązywały do stylistyki z początku XX wieku. Chodniki zostaną wykonane z płyt kamiennych, otoczonych opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Jezdnia zostanie wykonana z czerwonej kostki kamiennej. Całość ozdobi stylowe oświetlenie, na którym zostaną podwieszone kwietniki. Zgodnie z postulatami mieszkańców, po rewitalizacji ulicy powstanie około 25 miejsc do parkowania tylko po południowej stronie ulicy. Po stronie północnej – nasłonecznionej zostanie wykonany chodnik o szerokości czterech metrów. Teren budowy zamierzamy przekazać na przełomie czerwca i lipca. Prace powinny potrwać od trzech do czterech miesięcy. Do czasu przedłużenia ul. Mazowieckiej organizacja ruchu na ul. Cieszkowskiego pozostanie bez zmian. Pojazdy będą mogły się poruszać od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej. Szacowany koszt remontu ul. Cieszkowskiego to około 3 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków miasta.
Dla zainteresowanych przetargiem, szczegóły pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/4037-018-2017-przebudowa-ul-cieszkowskiego-w-ramach-rewitalizacji-strefy-srodmiejskiej-bydgoszczy