Tramwaj w Kujawskiej
Uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kujawskiej. W ramach inwestycji wybudujemy drugą jezdnię, torowisko tramwajowe, ścieżkę rowerową. Przebudujemy także ronda Bernardyńskie i Kujawskie.

Rozbudowa ul. Kujawskiej obok rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej oraz przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej będzie jednym z największych projektów, które będziemy realizowali w nadchodzących latach. Wartość inwestycji wraz z zakupem niskopodłogowych tramwajów szacowana jest na 277 mln zł. Przypominamy, że dokumentacja projektowa na budowę torowiska w ulicy Kujawskiej w całości została sfinansowana przez inwestora zewnętrznego, który przy rondzie Kujawskim, wcześniej wybudował centrum usługowo-handlowe. W ramach inwestycji powstanie m.in. torowisko tramwajowe, druga jezdnia na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego oraz ścieżka rowerowa. Zmodernizujemy również ronda Bernardyńskie i Kujawskie. Ulicę Bernardyńską przebudujemy od ronda Bernardyńskiego do mostu. Po przebudowie, po wschodniej stronie ulicy, powstanie układ ścieżek i chodników połączony z duktami spacerowo-rowerowymi położonymi nad brzegiem Brdy. Od zachodniej strony, dukty zostaną przebudowane do Placu Kościeleckich. Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska, będzie rozbudowany do dwóch jezdni od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia torowiska tramwajowego obniżymy. W związku z tym, linia tramwajowa pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej znajdzie się poniżej poziomu jezdni. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wyznaczymy buspas. Całość zrealizowanej inwestycji będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względów technicznych zlikwidujemy pętlę tramwajową przy ul. Karpackiej. W zamian w ramach kolejnego zadania związanego z inwestycjami w infrastrukturę niskoemisyjną zaplanowaliśmy rozbudowę pętli przy ul. Magnuszewskiej oraz przebudowę torowiska pomiędzy ul. Magnuszewską, a węzłem Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów (wraz z węzłem). Przetarg na prace budowlane ogłosimy na przełomie czerwca i lipca. Zakończenie wszystkich robót zaplanowaliśmy na 2019 roku.