Przekazanie
21 kwietnia przekazaliśmy teren budowy pod realizację drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej.

O godzinie 10:00 w naszej siedzibie przy ulicy Toruńskiej, oficjalnie przekazaliśmy teren budowy pod realizację drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej. Inwestycja zakłada budowę nowej, 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zostaną wybudowane dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie po zewnętrznej stronie, ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Dodatkowo w opisywanym kwartale ulic zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. W miejscu skrzyżowania powstanie 4-wlotowe rondo, a nad ulicą Jana Pawła II wiadukt. Tym samym ruch po drodze krajowej będzie poprowadzony bezkolizyjnie. Zmodernizowana zostanie ulica Glinki na odcinku od ulicy Cmentarnej do skrzyżowania z ulicą Magnuszewską. Dwa lata temu w 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy został zmieniony status Trasy Uniwersyteckiej. Trasa została przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwoliło na finansowanie jej rozbudowy ze środków unijnych. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 50 mln zł.