Utrudnienia w ruchu
W najbliższą sobotę - 22 kwietnia 2017r. zostanie wykonana, awaryjna naprawa urządzenia dylatacyjnego na Trasie Uniwersyteckiej.

Planowany czas naprawy - sobota od godziny 08.00 do niedzieli do godzin wieczornych. Prace naprawcze spowodują utrudnienia w ruchu na Trasie Uniwersyteckiej oraz na ul. Jagiellońskiej w rejonie dworca PKS.
I etap naprawy rozpocznie się w sobotę od godziny 08.00 i spowoduje brak możliwości wjazdu na Trasę Uniwersytecką z ul. Jagiellońskiej. Na tym etapie, nastąpi również zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu na północnej estakadzie (kierunek od ul. Jagiellońskiej do ul. Wojska Polskiego) jezdnia zachodnia. Utrudnienie dla jadących trasą w kierunku południowym. Prace mogą potrwać około 12 godzin.
Etap przejściowy, to zamknięcie przejazdu na około 15 minut jezdnią zachodnią, północnej estakady dla jadących estakadą w kierunku południowym.
II etap naprawy, to udrożnienie wjazdu na Trasę Uniwersytecką z ul. Jagiellońskiej, a utrudnienia będą polegały na zawężeniu jezdni zachodniej estakady północnej do jednego pasa ruchu (ograniczenie od strony wschodniej) oraz ograniczenie do jednego pasa ruchu estakady północnej, jezdni wschodniej. Prace II etapu i całej naprawy powinny zakończyć się w niedzielę 23 kwietnia w godzinach wieczornych.

Naprawa będzie wykonywana w ramach gwarancji. Wykonanie naprawy jest konieczne ze względu na zapewnienie trwałości konstrukcji połączenia mostu wiszącego.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.