Konsultacje 3
W związku z wnioskami mieszkańców oraz przedstawicieli Rady Osiedla Osowa Góra uprzejmie informujemy, że przedłużamy czas wyłożenia projektu pn: "Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy" do wiadomości publicznej, tj. z dnia 13.04.2017. do dnia 21.04.2017.
Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-komunikacja/3990-koncepcje-programowo-przestrzenne-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-bydgosko-torunskiego-partnerstwa-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-transportu