Ostatnia prosta na Saperów
Wiele razy pisaliśmy o postępach remontu na ulicy Saperów i szczególnie pod koniec minionego roku nie były to wiadomości, których oczekiwali mieszkańcy.


Z dzisiejszej perspektywy możemy sądzić, że słabszy okres prac jest już za wykonawcą i coraz większymi krokami zbliża się do końca. Firma przeprowadza regulację studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej w jezdni. Jednocześnie korzystając z wyjątkowo sprzyjającej aury prowadzi prace przy wykonywaniu zieleni. Pod koniec tygodnia – w weekend wykonawca zaplanował ułożenie ostatniej warstwy masy bitumicznej tzw. warstwy ścieralnej, po, której będą jeździły auta. Mamy nadzieję, że teraz wszystko odbędzie się już bez przeszkód i wraz z początkiem kwietnia będziemy mogli planować powrót komunikacji autobusowej na ulicę Saperów, o czym w szczegółach wraz z podaniem terminów, powiadomimy w kolejnym artykule opublikowanym na naszej stronie internetowej.
Po zakończeniu wszystkich prac, firma postawi przysłowiową kropkę nad „i" wykonując oznakowanie poziome na wyremontowanej nawierzchni jezdni.