asfalt-pkajcy-6860336
Jak każdego roku, o tym samym czasie, rozpoczęliśmy naprawy bydgoskich nawierzchni.


W tej chwili, jezdnie w naszym mieście naprawia sześć, zewnętrznych ekip remontowych z możliwością rozszerzenia o dwie następne. W pierwszej kolejności naprawiane są ubytki, które mogą doprowadzić do uszkodzenia opony, czy felgi samochodu. Wykruszenia są naprawiane bez wycinania i uzupełniane asfaltobetonem na gorąco.
W przypadku wystąpienia szczególnie niebezpiecznych wykruszeń, zgłoszonych lub zauważonych w godzinach późno popołudniowych i nocnych przez całą dobę pracują nasze Obwody Drogowe, które wypełniają ubytki tzw. masą na zimo. Następnie zewnętrzne ekipy remontowe w ciągu kilku dni, wykorzystują zastosowaną do naprawy masę, dodając uszlachetniacze i naprawiają ubytek na gorąco.
Miejsca niebezpieczne, zabezpieczamy oznakowaniem do chwili przeprowadzenia naprawy. Prace prowadzimy w kolejności uzależnionej od ważności dróg dla miasta. Pierwszeństwo mają ulice, o największym natężeniu ruchu, jak np. ul. Fordońska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzka, czy Szubińska. Kolejne, to ulice, po których jeździ komunikacja autobusowa. Przy naprawach posiłkujemy się przeprowadzonymi przez naszych pracowników inwentaryzacjami, jak również zgłoszeniami od mieszkańców.
Nierówności nawierzchni, które sprawiają wrażenie dyskomfortu podczas prowadzenia auta, a niezagrażające bezpieczeństwu ruchu, będziemy remontowali po zakończeniu prac na głównych ulicach Bydgoszczy. Za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość podczas prowadzonych prac dziękujemy. Jednocześnie przypominamy numer telefonu, pod którym można zgłaszać ubytki w nawierzchniach jezdni tel. 582 27 14 lub końcówka 15.