Frezowanie
Podobnie, jak w przypadku budowy innych ulic w mieście, tak również na ulicy Wąbrzeskiej roboty ruszyły do przodu.


Wykonawca w tej chwili prowadzi prace na odcinku od ulicy Dalekiej do ulicy Al. Jana Pawła II. Przypominamy, że ten fragment ulicy został wyłączony z ruchu. Do tej pory została sfrezowana stara nawierzchnia bitumiczna. Rozbierana jest poprzednia podbudowa jezdni, wykonana z kamienia wapiennego. Prowadzone są roboty ziemne. Ustawiono krawężniki po stronie południowej ulicy. Wykonywane są wpusty deszczowe. Wykonawca robót, żeby nie odciąć dojazdu do ul. Dalekiej na skrzyżowaniu z ul. Wąbrzeską, roboty prowadzi połówkowo. Wykonał na połowie skrzyżowania podbudowę tłuczniową, po której poprowadzony został ruch pojazdów.
Dojazd do ul. Dalekiej od 07 marca odbywa się od strony ul. Dobrzyńskiej.
Na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Dalekiej została wykonana podbudowa bitumiczna. Roboty są prowadzone przy budowie chodników oraz wjazdów do posesji. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe i wykończeniowe, polegające na docinaniu i uzupełnianiu kostek betonowych oraz uzupełnianiu ścieków przykrawężnikowych.
Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest na koniec kwietnia br.