Budowa na Eskulapa
Panująca w ostatnich dniach aura spowodowała większy ruch na budowach bydgoskich ulic.


Na budowie ulic na osiedlu Eskulapa wykonawca robót zaplanował na najbliższe dni m.in. na ulicy Matki Teresy z Kalkuty przeprowadzenie prac przy wykończeniu sieci kanalizacji deszczowej. W tej chwili buduje sieć dla oświetlenia ulicznego. Rozpoczął kolejne roboty ziemne, a na 13 marca zaplanował rozpoczęcie robót brukarskich. Trzy dni później, czyli od 16 marca rozpocznie układanie najpierw warstw konstrukcyjnych jezdni, a następnie warstwy bitumicznej. Rozpoczęły się również prace przy budowie ścieżki rowerowej. Na tę chwilę zostało wykonane tzw. korytowanie, czyli wykop pod warstwę konstrukcyjną ścieżki. W kolejce do zrobienia czekają jeszcze chodniki. Rozpoczęcie prac przy ich budowie wykonawca zaplanował na 13 marca. Później już tylko na wykonanych podbudowach zostanie do ułożenia kostka.
Na ulicach Trybowskiego i Jasinieckiej obecnie są prowadzone roboty ziemne i brukarskie. Na początek tygodnia tj. 13 marca wykonawca zaplanował budowę studni oraz usunięcie pozostałych kolizji budowanej ulicy z siecią telekomunikacyjną.
Kostka kamienna zostanie ułożona na pierścieniach rond oraz wyspach dzielących.