Równaie dróg
Miniony rok nie sprzyjał profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych.


Najpierw przegoniło nas suche lato, a później ulewne deszcze. Latem próby wyrównywania kończyły się po kilkunastu metrach pracy równiarki. Kurz, który się unosił nad jezdnią szybko spowijał pobliskie zabudowania, a nas zmuszał do odwrotu, ponieważ prace przynosiły więcej szkody dla mieszkańców niż pożytku. Czekaliśmy, zatem na warunki, które pozwoliłyby na prowadzenie prac. Wykorzystywaliśmy każdą dogodną chwilę w pogodzie, ale to spowodowało całkowite załamanie harmonogramu równania ulic gruntowych.
Po nadejściu jesieni, staraliśmy się nadrobić czas letniego równania, ale tym razem skutecznie przepędziły nas deszcze. Na nasiąkniętej nawierzchni drogi gruntowej nie dało się pracować. Z tego też względu, czyli załamania harmonogramu równań na 2016, pierwszy raz nie zakończyliśmy prac na gruntówkach wraz z dniem 01 listopada i rozpoczęciem „Akcji zima 2017". Warto podkreślić, że nie zakończyliśmy sezonu do tej pory. Jak tylko pozwalały nam na to warunki pogodowe naprawialiśmy ulice gruntowe w trybie awaryjnym. Kierowaliśmy się przy tym zaległościami powstałymi w ciągu roku, jak również zgłoszeniami mieszkańców.
Po przerwie profilowanie rozpoczęliśmy 27 lutego, natychmiast po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Profilowaliśmy już ulice w Fordonie na osiedlu Eskulapa, na Miedzyniu, Czyżkówku, Glinkach, Łęgnowie.
Na ulicach pracują trzy równiarki. Do naprawy nawierzchni wykorzystujemy materiał z recyklingu (wiórki bitumiczne, kruszywo betonowe).
Profilowanie ulic zgodnie z „Harmonogramem" rozpoczniemy od 03 kwietnia. Zaplanowaliśmy 5 krotne profilowanie ulic w ciągu roku. Terminy profilowania mogą ulec przesunięciu o okres, w którym wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne.
O zakończeniu profilowania w danej dzielnicy będą informowani przewodniczący Rad Osiedli z prośbą o dokonanie przeglądu wyrównanych ulic i przekazaniu uwag do nas.
Harmonogram na rok 2017 znajduje się pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/drogi-miejskie/rownanie-drog-gruntowych