Budowa kanalizacji
Do końca zbliżają się prace związane z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty.

Na koniec przyszłego tygodnia, wykonawca zaplanował zakończenie robót wodno-kanalizacyjnych na całej, budowanej ulicy z wyłączeniem dwóch rond, na których roboty będą wykonywane w późniejszym terminie z uwagi na konieczność etapowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i umożliwienia mieszkańcom korzystania z dróg dojazdowych. W śladzie budowanej drogi usuwane są kolizje z istniejącą, podziemną siecią zasilającą. Na ulicy wykonawca usunął stare oświetlenie uliczne i wykonał okablowanie, do którego zostaną podłączone nowe lampy. Na odcinkach, na których zakończono roboty branżowe, profilowany jest wykop pod budowę drogi i wykonywane roboty brukarskie. Ustawiane są krawężniki wzdłuż ciągu głównego i obrzeża na chodnikach i ścieżce rowerowej. Na przyszły tydzień zaplanowane jest rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kolejnych warstw konstrukcyjnych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych od 15.12.2016 r., zaplanowane jest rozpoczęcie wykonywania warstw bitumicznych między dwoma rondami.