roboty drogowe Saperów
Firma STRABAG Sp. z o.o. - realizuje przebudowę ulicy Saperów na odcinku od ulicy Ludwikowo do ulicy Żeglarskiej. W ramach kontraktu, spółka do tej pory wykonała 70% kanalizacji deszczowej w ulicy Saperów oraz 60% prac brukarskich i drogowych. Na 18 listopada br. zaplanowała rozpoczęcie prac związanych z układaniem mieszanek bitumicznych.


Jak podaje firma w przesłanym do nas oświadczeniu: „Obecnie przebieg prac uzależniony jest tylko i wyłącznie od czynnika atmosferycznego i nadchodzącej zimy." Już wcześniej nałożyliśmy pierwsze kary na wykonawcę i po prolongowaniu terminu zakończenia budowy, o którym pisaliśmy w artykule: http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/3764-saperow-gotowa-na-18-11począwszy od 18 listopada rozpoczniemy naliczanie kar finansowych za opóźnienie, zgodne z zawartą umową. Rozważamy również wyciągnięcie dalszych konsekwencji.
Na naszą wyraźną prośbę, wykonawca zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości związane z realizacją budowy ulicy były dla mieszkańców zminimalizowane, a prace zakończyły się jeszcze w tym roku i wyprzedziły warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót. Firma prosi również o indywidualny kontakt w przypadkach losowych związanych z koniecznością udostępnienia dojazdu w celu dostarczenia opału lub w przypadkach ratowania zdrowia. W najbliższym czasie mieszkańcy mogą się spodziewać od wykonawcy pisemnych informacji o możliwości kontaktu, jak również planach udrożnienia dróg obsługujących posesje znajdujące się przy remontowanej ulicy.

Wszystkich przepraszamy za zaistniałą sytuację. Już wcześniej wyrażaliśmy w stosunku do wykonawcy nasze obawy dotyczące dotrzymania terminów zapisanych w umowie i prosiliśmy o zdynamizowanie robót.