ul. Matki Teresy z Kalkuty
Przypomnijmy 30. sierpnia w ramach przetargu wybraliśmy wykonawcę na budowę ulicy Matki Teresy z Kalkuty. 08. września podpisaliśmy umowę, a 15. września przekazaliśmy plac pod budowę ulicy.


W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości siedmiu metrów na długości 1.150 na odcinku od ulicy Romanowskiej do ulicy Pod Skarpą. Powstaną cztery mini ronda, zatoki autobusowe, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Prace rozpoczną się od wykonania wycinek oraz przezbrojenia infrastruktury. W pierwszej kolejności będą przebudowane sieci: telekomunikacyjna, elektryczna oraz wodociągowa.
W ramach tego samego zadania zostaną wybudowane jezdnie na ulicy Trybowskiego oraz Jasinieckiej. Po zakończeniu prac, jezdnia ulicy Trybowskiego będzie miała sześć metrów szerokości. Zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Powstaną wyniesione skrzyżowania, miejsca parkingowe, chodniki oraz zjazdy do posesji. Podobnie w przypadku ulicy Jasinieckiej. Po zakończeniu robót ulica również zyska nawierzchnię z betonu asfaltowego, szerokość jezdni osiągnie sześć metrów. Pojawią się także wyniesione skrzyżowania, chodniki oraz zjazdy do posesji. Nowe ulice zostaną uzbrojone w kanalizację deszczową, energooszczędne oświetlenie uliczne. Całość uzupełnią nowe nasady zieleni. Prace zaplanowano na sześć miesięcy.
Realizacja inwestycji poprawi skomunikowanie z istniejącą infrastrukturą drogową osiedle Eskulapa. Ułatwi dostęp do linii tramwajowej, a przede wszystkim usprawni podróż do Regionalnego Centrum Onkologii. Budowa pochłonie 8,9 mln.