Wąbrzeska
W miesiąc została ułożona nowa kanalizacja deszczowa. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie jezdni i chodników.

Inwestycja jest realizowana w trybie: „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że jedna i ta sama firma przygotowywała dokumentację projektową i teraz odpowiada za realizację prac budowlanych. Wykonawca, zakończenie wszystkich prac zaplanował na koniec tego roku. Do tej pory zrealizował głównie roboty związane z budową odwodnienia ulicy. Umożliwi to, w najbliższym czasie rozpoczęcie prac przy budowie jezdni i chodników. W ramach inwestycji zostaną także wybudowane zjazdy oraz powstanie nowe oświetlenie uliczne.