Wojska Polskiego - konstrukacja
Zakończyły się prace związane z przełożeniem infrastruktury podczepionej pod wiaduktem na Wojska Polskiego i prace rozbiórkowe.

Z estakady zniknęła już większość elementów z poprzedniej konstrukcji. Zerwane wszystkie warstwy starej nawierzchni bitumicznej, poręcze, odwodnienia. Trwają prace przy stożkach przyczółków. Przyczółki zostaną rozbudowane w sposób umożliwiający poszerzenie wiaduktu, dobudowę chodnika i ścieżki rowerowej. W środę 31.08. rozpoczęło się tzw. palowanie pod nowe podpory oraz rozbudowa przyczółków. Następnie na wykonane podpory zostanie nasunięty fragment estakady, który pozwoli wytyczyć ciąg pieszo-rowerowy w miejscu starego, wytyczonego za pomocą betonowych wygrodzeń. Trwają również prace przy wykonaniu stalowej konstrukcji wiaduktu.

Przygotowanie konstrukcji