Wojska Polskiego 1
Trwa remont estakady na ul. Wojska Polskiego. Kierowcom przypominamy, że przy dojeździe do estakady od strony ronda Kujawskiego - wykonawca robót wytyczył buspas, który umożliwia autobusom bezkolizyjny wjazd do zatoki znajdującej się za skrzyżowaniem z ul. Ujejskiego. Między estakadami nieprzerwanie odbywa się ruch tramwajowy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez torowisko tramwajowe i bezwzględne udzielanie pierwszeństwa tramwajom.

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace związane z przełożeniem infrastruktury podczepionej pod estakadą, żeby można było przystąpić do zaawansowanych prac rozbiórkowych konstrukcji. Z estakady zniknęły już betonowe wygrodzenia oddzielające jezdnię od chodnika. Zostały zerwane wszystkie warstwy starej nawierzchni bitumicznej. Demontowane są kolejne elementy konstrukcji przeprawy drogowej nad ul. Jana Pawła II. Jednocześnie rozpoczęły się prace przy stożkach przyczółków. Przyczółki zostaną rozbudowane w sposób umożliwiający rozbudowę wiaduktu. Rozbudowa pozwoli wytyczyć ciąg pieszo-rowerowy w miejscu starego, wytyczonego za pomocą betonowych wygrodzeń.
Tuż po rozpoczęciu prac pisaliśmy ... http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/3567-remont-estakady-na-wojska-polskiego


Wojska Polskiego 2