Remont ulicy Kujawskiej
W piątek 08.07. złożyliśmy wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej polegającej na modernizacji ul. Kujawskiej. Przebudowane zostaną rondo Bernardyńskie i Kujawskie. Zostaną także zakupione nowe, niskopodłogowe tramwaje.


ZRID, to pozwolenie na budowę, które umożliwia realizację inwestycji drogowej. Zatwierdza m.in. nowy podział geodezyjny oraz pozwala przejąć niezbędne nieruchomości. W budżecie miasta na 2016 rok zarezerwowano na rozbudowę ul. Kujawskiej 48 mln zł. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 276 mln złotych. Będzie to obok modernizacji ul. Grunwaldzkiej i budowy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej największe miejskie przedsięwzięcie realizowane w najbliższych latach. Zakończenie budowy jest zaplanowane na 2019 rok. Na realizację inwestycji będziemy się ubiegali o dofinansowanie ze środków unijnych.
Rozbudowa ul. Kujawskiej zakłada między innymi budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna będzie modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Po wschodniej stronie ulicy zostanie wybudowany układ ścieżek i chodników połączony z duktem spacerowo-rowerowym na nabrzeżu Brdy.
Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej zostanie obniżone. Linia tramwajowa pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej będzie na pewnym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wydzielony zostanie buspas.
W projekcie rozbudowywanej ulicy Kujawskiej uwzględniliśmy szereg uwag zgłoszonych przez mieszkańców, za które jeszcze raz dziękujemy.