Jeździecka
13 czerwca rozpoczną się prace przy wymianie drewnianego pokładu na kładce nad torami PKP w ciągu ul. Jeździeckiej – była stacja Rynkowo. Kładka będzie wyłączona z ruchu w godzinach 07:00 – 15:00. W podanym czasie będą prowadzone - etapami roboty remontowe. Demontowany, zniszczony stary pokład i w jego miejsce układany nowy. W związku z tym, przed godziną 07:00 oraz po godzinie 15:00 piesi, bezpiecznie będą mogli korzystać z przejścia. Prace potrwają do 31 sierpnia.
Za utrudnienia związane z remontem przepraszamy