Ścieżki rowerowe

Zakończyły się konsultacje dotyczące koncepcji nowej ścieżki rowerowej, która ma połączyć Śródmieście z Bartodziejami. W pierwszej kolejności zaprojektowany zostanie odcinek wzdłuż ulic ks. Ludwika Sieńki, Stanisława Moniuszki, Marii Curie-Skłodowskiej i Łęczyckiej.

W oparciu o zebrane podczas konsultacji opinie został wybrany wariant zakładający budowę wydzielonej drogi rowerowej na odcinkach, na których to będzie możliwe. I tak np. w rejonie ronda Ossolińskich droga dla rowerów zostanie wydzielona z istniejącego już szerokiego pasa chodnika, który będzie przebudowany. Pasy dla rowerzystów zostaną wprowadzone na ul. Stanisława Moniuszki. W przypadku przywołanej lokalizacji brakuje miejsca na wybudowanie wydzielonej drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ul. Ogińskiego zaprojektowano śluzy dla rowerzystów, które umożliwią bezpieczne oczekiwanie na zmianę świateł. Wzdłuż ulicy Marii Curie-Skłodowskiej i Łęczyckiej planowana jest wydzielona droga dla rowerów. Budowa nowej infrastruktury dla rowerzystów będzie się wiązała się z koniecznością wprowadzenia zmian towarzyszących np.: w sygnalizacjach świetlnych, czy sposobie parkowania.
W wyniku konsultacji na ul. Łęczyckiej dla rowerzystów zostanie doprojektowany zjazd skomunikowany z ulicą Boczną. Ruch rowerowy na ul. Bocznej będzie się odbywał na ogólnych zasadach. Wykonane zostanie połączenie drogi rowerowej z ulicami Brodnicką i Działdowską. Na drogach rowerowych zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.
W koncepcji przewidziano częściowe zawężenia pasów ruchu z wykorzystaniem oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Curie-Skłodowskiej i Łęczyckiej. Zmiana poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerzystów i kierowców. Wybrany wariant na skrzyżowaniu ul. Marii Curie-Skłodowskiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zakłada oczekiwane przez rowerzystów wydzielone prawoskręty z wysepkami i funkcjonującymi przy nich tzw. „zielonymi strzałkami". Istniejące przejazdy dla rowerów zostaną uzupełnione o oznakowanie poziome, będą wymalowane czerwoną farbą.