Malowanie oznakowania poziomego
Jesteśmy w trakcie procedury, w której wyłonimy wykonawcę na odnowienie oznakowania poziomego na bydgoskich jezdniach.

W ramach zadania zostanie odmalowanych ponad 45 tysięcy metrów kwadratowych oznakowania poziomego. Jak każdego roku, prace rozpoczniemy od przejść dla pieszych, które znajdują się w pobliżu szkół. Następnie odmalujemy pozostałe przejścia dla pieszych, jak również linie dzielące pasy ruchu, ścieżki rowerowe oraz progi zwalniające. Część oznakowania zostanie odnowiona z wykorzystaniem techniki natrysku, pozostała część z wykorzystaniem mas chemoutwardzalnych - jest to tzw. „oznakowanie grubowarstwowe”. Prace w zależności od pogody, zakończymy najpóźniej w lipcu.