ul. Mostowa - otwarta dla samochodów od 19.11.2014 r.Informujemy, że dnia 19.11.2014 roku, otwarto dla ruchu kołowego ul. Mostową na odcinku (i dla kierunku) od ul. Grodzkiej do ul. Focha.

Równocześnie zamknięte zostało skrzyżowanie ul. Malczewskiego z płytą Starego Rynku. Z tego też powodu wprowadzony został ruch dwukierunkowy na Grodzkiej i Malczewskiego pomiędzy płytą Starego Rynku a ul. Mostową.

Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 30.11.2014 r.