GOPRZ informacji otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych, prowadzonych przy budowie linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że w dniu: 20.10.2014r rozpoczną się prace w obrębie skrzyżowania ulic Andersa – Wolna łącznik ul. GOPR.

W dniach od: 20.10.2014r. do: 07.11.2014r. na wysokości łącznika ul. GOPR zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica GOPR. Od strony ul. Pelplińskiej, jak i ul. Wyzwolenia, ulica na wysokości łącznika GOPR będzie nieprzejezdna.
Po 07.11.2014r. ulica GOPR będzie już przejezdna od ul. Pelplińskiej do ul. Wyzwolenia i w kierunku przeciwnym, jednak do: 20.12.2014r. bez możliwości wjazdu poprzez łącznik GOPR w ul. Andersa.
W dniu: 20.10.2014r. zostanie również zamknięta ul. Wolna przy skrzyżowaniu z ul. Andersa. Skrzyżowanie ul. Osiedlowej z ul. Wolną będzie skrzyżowaniem równorzędnym. Ruch kołowy z ulicy Andersa na wysokości ul. Wolnej zostanie przełożony na nowowybudowany łącznik umożliwiający swobodny przejazd, tak jak obecnie w kierunku ul. Wyzwolenia, jak i w kierunku ul. Kasztalańskiej.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do nowego czasowego oznakowania w tym obszarze, a za utrudnienia w ruchu przepraszamy.