PółmaratonInformujemy, że w niedzielę, 19.10.2014 r., na ulicach miasta wystąpią utrudnienia związane z organizacją  drugiej edycji Półmaratonu Bydgoskiego. Uwaga kierowcy! Poniżej opisujemy dokładną trasę biegu, oraz towarzyszące mu zmiany organizacji ruchu i funkcjonowaniu transportu miejskiego.

Miejsce startu zaplanowano na ul. Gdańskiej, przy Stadionie Zawiszy, a metę na Stadionie Zawiszy.

Bieg rozpocznie się około godziny: 11 i potrwa do ok. 14.00. 

2. ul. Gdańska - na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Dwernickiego zostanie zamknięta dla ruchu kołowego około godziny: 10:00. Możliwy będzie jedynie skręt w lewo z ul. Gdańskiej (od strony północnej) w ul. Modrzewiową oraz przejazd poprzeczny z ul. Powstańców Warszawy w ul. Czerkaską i w kierunku odwrotnym, udział policji i straży miejskiej. Służby porządkowe przepuszczać będą autobusy komunikacji publicznej i tramwaje,
3. ul. Dwernickiego - bieg będzie kontynuowany całą szerokością jezdni, która zostanie czasowo wyłączona z ruchu przez służby porządkowe. W tym czasie ruch kołowy na ulicach poprzecznych zostanie wstrzymany przez policję i straż miejską,
4. ul. Sułkowskiego - bieg będzie się odbywać jednym pasem ruchu  - po parzystej stronie ul. Sułkowskiego i przy czasowym jego wyłączeniu przez służby porządkowe. W tym czasie ruch kołowy na ulicach poprzecznych zostanie wstrzymany przez Policję i Straż Miejską,
5. ul. Modrzewiowa - bieg będzie poprowadzony południowym pasem ruchu do ul. Wyszyńskiego i przy zabezpieczeniu służb mundurowych,
6. ul. Wyszyńskiego - bieg będzie kontynuowany skrajnym pasem jezdni zachodniej, także przy współudziale policji i straży miejskiej. W tym czasie obywać się będzie również bieg na dystansie 5 km, który będzie miał swoją pętlę przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Kamienną z powrotem ulicami: Wyszyńskiego, Modrzewiową, Gdańską do Stadionu Zawisza. Ruch będzie kierowany przez służby porządkowe,
7. ul. Powstańców Wielkopolskich - półmaraton będzie się odbywał północnym pasem ruchu – przy całkowitym zamknięciu ulicy na czas biegu. W tym czasie ruch kołowy na ulicach poprzecznych zostanie wstrzymany przez policję i straż miejską,
8. Rondo Wielkopolskie – ruch kierowany przez policję i straż miejską,
9. ul. Mickiewicza - bieg będzie skierowany na wewnętrzny pas ruchu jezdni północnej. Ruch kołowy będzie mógł się odbywać skrajnym pasem ruchu,
10. ul. Paderewskiego i ul. Staszica – kontynuacja biegu północno - wschodnim pasem ruchu. Ruch kołowy będzie się odbywał jezdnią po stronie numerów nieparzystych pod nadzorem służb porządkowych,
11. ul. Markwarta - pasem północnym jezdni do Al. Ossolińskich. Ruch przy skrzyżowaniach z ul. Karłowicza i ul. Sielanka będzie kierowany przez służby mundurowe,
12. Al. Ossolińskich - bieg będzie kontynuowany jezdnią południowo-zachodnią z wykonaniem pętli przy ul. Asnyka. Powrót biegaczy wewnętrznym pasem Al. Ossolińskich i dalej wbiegnięcie w ul. Piotrowskiego,
13. ul. Piotrowskiego – bieg pasem ruchu po stronie zachodniej ulicy. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym będzie możliwy przeciwległym pasem ruchu,
14. ul. Jagiellońska – bieg jezdnią północną skrajnym pasem w kierunku ul. Konarskiego. Wewnętrzny pas dostępny zostanie udostęniony dla ruchu kołowego,
15. Rondo Jagiellonów - ruch będzie sterowany przez policję i straż miejską,
16. ul. Jagiellońska - na wysokości ul. Konarskiego biegacze zmienią pas ruchu z północnego na południowy ul. Jagiellońskiej,
17. ul. Focha – bieg zewnętrznym pasem jezdni południowej aż do ul. Kordeckiego,
18. ul. Kordeckiego – bieg pasem ruchu po stronie numerów nieparzystych do ul. Św. Trójcy. Przeciwny pas ruchu dostępny dla kierowców w kierunku ul. Poznańskiej,
19. ul. Świętej Trójcy – bieg pasem ruchu po stronie numerów nieparzystych. Przeciwny pas ruchu dostępny dla kierowców w kierunku ul. Poznańskiej,
20. ul. Poznańska - biegacze będą biegli wewnętrznym pasem ulicy do parkingu przed Placem Poznańskim, którym przebiegną na ul. Grudziądzką. Zewnętrznym pasem ul. Poznańskiej będzie dostępny dla ruchu kołowego,
21. ul. Grudziądzka, Nowy Rynek, ul. Wały Jagiellońskie, Zbożowy Rynek – bieg pasem zewnętrznym, pas wewnętrzny dostępny dla ruchu,
22. Rondo Bernardyńskie – ruch sterowany przez Policję i Straż Miejską,
23. ul. Toruńska – bieg po stronie numerów parzystych do wjazdu na teren HSW Łuczniczka od strony Ronda Toruńskiego. Po nawrocie kontynuacja biegu przeciwnym pasem jezdni w kierunku Ronda Bernardyńskiego. Ruch kołowy możliwy wyłącznie na odcinku od Ronda Toruńskiego do wjazdu do HSW Łuczniczka,
24. ul. Bernardyńska – bieg skrajnym pasem ruchu wschodniej jezdni, pas wewnętrzny dostępny dla ruchu kołowego,
25. ul. Jagiellońska - bieg jezdnią południową skrajnym pasem w kierunku ul. Ogińskiego. Wewnętrzny pas dostępny dla ruchu kołowego.
26. łącznica na Trasę Uniwersytecką – bieg całą szerokością łącznicy. Ruch na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska – Ogińskiego sterowany przez Policję i Straż Miejską.
27. Trasa Uniwersytecka – bieg jezdnią zachodnią, jej wewnętrznym pasem aż do przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego, pas zewnętrzny jezdni dostępny dla ruchu kołowego. Na przejściu dla pieszych przebiegnięcie na jezdnię wschodnią i wewnętrznym pasem jezdni dobiegnięcie do łącznicy oraz dalej do skrzyżowania z ul. Sieńki całą szerokością jezdni. Skrajnym pasem ruchu pojazdy będą mogły poruszać się wyłącznie do łącznicy Trasa Uniwersytecka – Jagiellońska.
28. skrzyżowanie Trasa Uniwersytecka – Sieńki – Moniuszki – Ogińskiego – ruch sterowany przez Policję i Straż Miejską.
29. ul. Ogińskiego – bieg kontynuowany jezdnią wschodnią, skrajnym pasem ruchu do ul. Powstańców Wlkp. 30. Dalej powrót uczestników półmaratonu w kierunku ul. Gdańskiej przez ulice Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskiego, Modrzewiową i do Stadionu Zawiszy,

Wzdłuż trasy biegu zostanie ograniczona możliwość parkowania pojazdów. Zakazy zatrzymywania oraz postoju zostaną ustawione dzień wcześniej, 18 października br., od godz. 17. Oznakowanie to będzie obowiązywać do końca imprezy.

 

CZASOWE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU TRANSPORTU MIEJSKIEGO.