cieszkowskiegoInformujemy, iż na czas trwania imprezy pn. „200 U-Rodziny Patrona Ulicy Augusta Cieszkowskiego" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Cieszkowskiego oraz ul. Pomorskiej.
W dniach od 19.09.2014 roku od godz. 20.00 zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na całej długości ul. Cieszkowskiego oraz na ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatową. Natomiast w dniu 20.09.2014 roku od godz. 8.00 do 21.09.2014 roku do godz. 21.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul.  Cieszkowskiego, a na ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyżowa-nia z ul. Kwiatową zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Dworcowej.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.