ITS 500 tcm29-153920Informujemy o rozpoczęcia kolejnych prac związanych z realizacją systemu ITS na terenie miasta Bydgoszczy.

W dniach od 19 - 26 września 2014 roku będą modernizowana sygnalizacje świetlne :

1. Artyleryjska – Zaświat- wiadukt trasa W-Z.,

2. Wyszyńskiego – Powstańców Wlkp.,

Modernizacja sygnalizacji świetlnej we wskazanych lokalizacjach będzie polegała na wymianie wszystkich sygnalizatorów na nowe sygnalizatory ze źródłem światła LED pracujące w oparciu o niskie napięcie 42V, wymianie sterownika sygnalizacji świetlnej, wymianie detektorów przyciskowych, wykonaniu detektorów dla pojazdów oraz uruchomieniu nowego programu sygnalizacji świetlnej.

Podczas wymiany urządzeń elektrycznych sygnalizacja świetlna będzie okresowo wyłączona (całkowicie ciemne sygnalizatory) w związku z tym prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na obowiązujące oznakowanie stałe oraz oznakowanie tymczasowe ekip wykonujących prace Instalacyjne na tym obiekcie.

W dniach od 19 - 23 września 2014 roku będą wykonywane nowe przyłącza energetyczne do nowych sygnalizacji świetlnych:

1. Wyszyńskiego (na wysokości ul. Zamenhoffa),

2. Solskiego - Skorupki,

Wykonywanie nowego przyłącza elektrycznego dla celów nowej sygnalizacji świetlnej będzie polegało głównie na wykonaniu wykopu w części chodnikowej i terenie zielonym przyległym do ulicy. Nie planuje się utrudnień w ruchu samochodowym. Utrudnienia będą dotyczyć głównie ruchu pieszego i rowerowego. Prosimy wszystkich użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na obowiązujące oznakowanie stałe oraz oznakowanie tymczasowe ekip wykonujących prace Instalacyjne na tym obiekcie.