kamiennaZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przypomina, że obecnie trwa pierwszy etap przebudowy ulicy Wyścigowej w zakresie zw. z budową nowej pętli tramwajowej i ulicy Kamiennej w celu dostosowania jej przebiegu do lokalizacji nowej podpory wiaduktu tramwajowego pomiędzy jej jezdniami. Na ulicy Kamiennej występują znaczne utrudnienia w ruchu kołowym. Wszystkich kierowców poruszających się dotychczas ulicą Kamienną w kierunku Fordonu prosimy o wykorzystanie w miarę możliwości innych dróg jak np. ulica Fordońska, ulica Inwalidów – Lewińskiego oraz ulica Zamczysko – Pod Skarpą .

Obecna przebudowa ul. Kamiennej i fragmentu ul. Wyścigowej musi być przeprowadzona przed zaplanowanym w lecie 2014 odcinkowym zamknięciem północnej jezdni ulicy Fordońskiej na wysokości pętli Wyścigowa.

1. Prace na ul. Kamiennej zostały podzielone na etapy wykonywane na jezdni południowej i północnej – połówkowe zamknięcia jezdni.

Prace na jezdni południowej ul. Kamiennej

Obecnie w pierwszym etapie prac Wykonawca zajął połowę południowej jezdni ulicy Kamiennej i rozpoczął prace związane z wykonaniem nowej jezdni o innym przebiegu. Po zakończeniu tych prac Wykonawca przełoży ruch pojazdów na nową jezdnię i przystąpi do przebudowy północnego pasa ruchu jezdni południowej. Przez cały czas trwania prac przejazd będzie możliwy tylko jednym pasem. Po zakończeniu prac na jezdni południowej, zostanie oddana do użytku dwupasowa (tak jak dotychczas) jezdnia południowa, ale w nowym przebiegu.

W celu częściowego rozładowania kumulacji pojazdów bezpośrednio przed robotami na ul. Kamiennej przed ul. Fabryczną i Łęczycką, Wykonawca ustawił tablice ostrzegawcze informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu na ul. Kamiennej. W bezpośredniej bliskości frontu robót ustawiono typowe oznakowanie pionowe i wygrodzenia zabezpieczające prace drogowe.

Prace na jezdni północnej ul. Kamiennej

W następnym okresie prac Wykonawca przystąpi do przebudowy północnej jezdni ulicy Kamiennej wykonując ją także przy zamknięciach połówkowych w dwóch etapach prac. Kierowcy jadący z Fordonu do Centrum będą mieli zawsze do wykorzystania tylko jeden z pasów ruchu.

2. Prace na ul. Wyścigowej – ulica zamknięta

Obecnie w pierwszym etapie prac Wykonawca zajął całą szerokość ulicy Wyścigowej zamykając tym samym możliwość przejazdu ta ulicą. Obecnie ulica Wyścigowa jest dostępna dla pojazdów tylko od strony ulicy Kamiennej. Wjazd dla pojazdów z kierunku wschodniego od ul. Fordońskiej w ulicę Wyścigową został całkowicie zamknięty.

Na zamkniętym odcinku ulicy Wyścigowej prowadzone są prace związane z przezbrojeniami terenu oraz wykonaniem fragmentów docelowego układu drogowego. Obecne prace są przygotowaniem do wpuszczenia na ul. Wyścigową i Startową objazdów związanych z zamknięciem północnej jezdni ulicy Fordońskiej w okresie letnim 2014 roku.

3. Prace na ul. Fordońskiej – częściowe przewężenia pasów ruchu

Wykonawca na ul. Fordońskiej , jezdnia północna w kierunku do Centrum prowadzi obecnie prace związane z przezbrajaniem terenu. Obecnie zajęta jest część jezdni ulicy Fordońskiej przy zachowaniu przejazdu dla pojazdów dwoma pasami. W najbliższym czasie zajęty zostanie jeden z pasów ruchu poprzez co ul. Fordońska zostanie przewężona do jednego pasa ruchu powodując okresowe zwiększenie utrudnień w ruchu pojazdów. Prace związane z połówkowym przewężeniem będą trwały możliwie krótko ok. 7 dni.  Zmiany w przezbrojeniach maja umożliwić wykonanie wszystkich prac w tym miejscu i późniejsze wykorzystanie tego fragmentu ulicy Fordońskiej do prowadzenia objazdu w kolejnych etapach budowy tramwaju do Fordonu.

Prace w całym wymienionym obszarze są realizowane na zlecenie Inwestora: Tramwaj Fordon Spółka z o.o. i potrwają z różnym nasileniem utrudnień przez okres ok. 4-6 tygodni.

fot. Skrzyżowanie ulicy Kamiennej i ulicy Inwalidów. Przejazd kolejowy. Marzec 2008