Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych dotyczących „Budowy infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni” wraz z koncepcją zmienioną po spotkaniach z wnioskodawcami.

W związku z dostosowaniem ZDMiKP do przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaistniała konieczność dostosowania raportu z konsultacji – wioski wraz z odniesieniem do nich zostały ponumerowane, natomiast imiona i nazwiska wnioskodawców zostały ukryte. W przypadku trudności z odnalezieniem własnego wniosku prosimy o osobisty lub listowny kontakt z ZDMiKP.”