Utrudnienia w ruchu
W nocy z 23 maja na 24 maja około godziny 01:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu towarzysząca: Przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. K. K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej. Zamknięta dla ruchu będzie jezdnia północna ulicy. Ruch poprowadzony zostanie jezdnią południową. Zmiana będzie spowodowana pracami przy przebudowie ciepłociągu.