Naczelnik Wydziału

Alicja Kruszczyńska

ul. Toruńska 174a, pok. 205

tel. 52 582 27 42

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Kompetencje i zadania

 1. współpraca z Urzędem Miasta Bydgoszczy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, zwanych ogólnie funduszami europejskimi,
 2. bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi
  w proces realizacji polityki regionalnej UE,
 3. przygotowywanie i opracowywanie wniosków, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
 4. monitorowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 5. promocja projektów współfinansowanych z środków UE,
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy europejskich,
 7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko,
 8. nadzorowanie prowadzonych przez jednostki zewnętrzne procedur środowiskowych wszczętych na zlecenie Zarządu,
 9. koordynowanie działań i współpraca z organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami środowiskowymi,
 10. nadzorowanie prowadzonych na zlecenie Zarządu prac projektowych w kontekście ich zgodności z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy ds. ochrony środowiska.
 11. kompleksowa obsługa ZDMiKP w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
 12. doradztwo i szkolenia w sprawach zamówień publicznych.