Naczelnik Wydziału

Marek Stanek

ul. Toruńska 174a, pok. 303

tel. 52 582 27 75

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Paweł Winiarski

 ul. Toruńska 174a, pok. 310

tel. 52 582 27 72

email: pawel.winiarski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania

  1. planowanie rozwoju układu transportowego miasta, przygotowywanie
    i opiniowanie dokumentów w tym zakresie,
  2. udział w przygotowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Zarządu dotyczących rozwoju układu transportowego miasta,
  3. przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, w tym przygotowywanie opinii w zakresie geometrii drogi,
  4. określanie warunków technicznych,opis przedmiotu zamówienia dla projektów technicznych dla robót w zakresie dróg,
  5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami pod potrzeby rozwoju układu transportowego miasta, w tym współpraca z Urzędem Miasta w zakresie wykupu nieruchomości pod planowane zadania inwestycyjne,
  6. wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie studiów komunikacyjnych i dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie obsługi komunikacyjnej i rozwoju układu transportowego,
  7. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  8. opiniowanie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w istniejących oraz planowanych korytarzach transportowych Bydgoszczy