Nowe bilety
Nowe bilety okresowe oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy.

Nowe bilety okresowe dla uczniów.

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostaną nowe bilety okresowe. Bilety w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny) przysługiwać będą uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Bilety okresowe kodowane będą na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich będzie ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania. Wymienione bilety dla dzieci i uczniów będzie można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub w biletomatach od 1 marca 2018.

Nowe bilety okresowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostaną także nowe bilety okresowe przeznaczone dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy będą mogły korzystać z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny). Bilety te kodowane będą na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich będzie ważna Karta Bydgoskiego Malucha. Karta wydawana będzie od 26 lutego 2018 r. wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach pracy 7:00 – 17:00. Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów korzystających ze stypendium szkolnego przyznanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane będzie od 1 marca 2018 r. na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godz. 7:00 – 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.