Aktualności

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania Urzędu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE [pdf]

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

KONTAKT

Obecnie z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, ograniczyliśmy sprzedaż abonamentów SPP wyłącznie do punktu na ulicy Modrzewiowej oraz do portalu
internetowego
https://bydgoszcz.e-abonamenty.pl/index.php

Dziękujemy za zrozumienie

Czytaj więcej...W najbliższych dniach ruszają pierwsze prace przy budowie buspasa na ul. Kolbego. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum. Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. 
Tam płynnie połączy się z pasem dla autobusów, który powstał w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej.

Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.
Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Etap opracowania dokumentacji, poprzedziły konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą natomiast budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych.

Budowa buspasa na ul. Kolbego w liczbach:
• Koszt zadania – 11 mln zł
• Długość nowego buspasa – 800m
• Szerokość – 3,5m

Zmiany w organizacji ruchu
W pierwszej kolejności przebudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. 1 kwietnia rozpoczęły się prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowane przez Miejskie Wodociągi. Na ul. Kolbego (ok. 100 metrów) od ul. Kormoranów do ul. Koguciej powstała tymczasowa droga objazdowa (bajpas), wprowadzone zostały też ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania.

O postępach prac przy budowie buspasa na ul. Kolbego, będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...Prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej zostały zakończone. Nowoczesny, z charakterystycznymi łukami wiadukt, umożliwia bezpieczne korzystanie z niego również pieszym i rowerzystom. Prace przy wznoszeniu konstrukcji odbywały się nad linią kolejową o wyjątkowo dużym ruchu pociągów.

Wykonawca, mimo tych wyzwań, prowadził prace i uzyskał przejezdność obiektu na przełomie roku. Pozostałe prace na obiekcie, dzięki łagodnej zimie, mogły być kontynuowane.

Czytaj więcej...Nowy obiekt nie tylko pozwala na bezpieczny przejazd samochodem. Zarezerwowano na nim również miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwala to pieszym i rowerzystom bezpiecznie dotrzeć do Lasu Gdańskiego. Częścią inwestycji była też kompleksowa przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej.

 

Skorygowany został też wlot w ulicę Modrzewiową, który został zawężony, tak by zmieściły się w sąsiedztwie cmentarza chodniki i drogi rowerowe prowadzące na wiadukt. Zmodernizowana została też pobliska sygnalizacja świetlna.

Co ciekawe, w nawierzchnie dróg rowerowych wbudowane zostały pętle indukcyjne - wzbudzające sygnalizację świetlną. Zakładamy, że na zielonej fali rowerzystom uda się przejechać przez wszystkie jezdnie ulicy Wyszyńskiego. 
Pierwszą taką pętlę uruchomiono w naszym mieście w 2017 r. w rejonie się prace ulic Nad Torem – Orlicza – Świekatowska, a kolejne na skrzyżowaniach nowego odcinka Trasy Uniwersyteckiej oraz w rejonie ul. Pelplińskiej i Orląt Lwowskich.

Inwestycja jest również okazją do przetestowania przejazdów rowerowych z zachowaniem ciągłości nawierzchni bitumicznej – to pierwsze w Bydgoszczy takie rozwiązanie specjalnie projektowane dla drogi rowerowej krzyżującej się z ulicą o wysokiej tzw. klasie technicznej (główna ruchu przyspieszonego, w skrócie GP). Oznacza to, że rowerzysta nie napotka krawężnika przejeżdżając przez jezdnię, a warstwy asfaltu są w tym miejscu wzmacniane siatkami.

Czytaj więcej...Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu kosztowała onad 20 mln zł. Stalowe elementy zostały objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję. Obiekt został utrzymany w niebiesko-szarej kolorystyce z charakterystycznymi białymi gzymsami. Na przyczółku nowego obiektu zamontowana została też emaliowana tablica pamiątkowa z herbem Bydgoszczy. 
W kolejnych latach planowana jest również przebudowa obiektu po stronie zachodniej.

Historia obiektu
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską (wówczas: al. 1 Maja). Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Kutno - Piła oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni nie spełniał już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i był w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy.

Wiadukt w liczbach:
•Długość wiaduktu: 75m
•Koszt inwestycji – ponad 20 mln zł
•Gwarancja na korozję – 15 lat

Strona 1 z 228